System POLYTECH - Oferta nr56004 - Oferteo.pl

System POLYTECH


Cena do uzgodnienia

POLYTECH 20/80 Żółty Worek


Modyfikowany regranulat styropianowy przeznaczony do wytwarzania styrobetonu Polytech 20/80. Objętość: 200 l
Zaprawę można wykonać za pomocą:

-betoniarki wolnospadowej,
-mieszarki samochodowej,
-mieszarki Kompatto
-mieszarki z serii MP1.


Przygotowanie zaprawy POLYTECH 20/80: 40 l. wody + 50 kg cementu + 200l. POLYTECH 20/80 (żółty worek") = 0,25m3 gotowej zaprawy

Ciężar objętościowy świeżej zaprawy, g/cm3 0,4 ± 5%
wartość deklarowana współczynnika przewodzenia - ciepła λd , W/(mK), w temperaturze +10ºC ≤ 0,07 -
wytrzymałość na ściskanie, MPa ≥ 0,40

Polytech MP jest suchą mieszanką w skład której wchodzi:

Składnik A: spoiwo cementowo-wapienne, granulat styropianowy, dodatki mineralne oraz domieszki chemiczne
Składnik B: piasek budowlany (wypełniacz) o max. frakcji ziarna do 0/2mm oraz zgodny z PN-EN 12620:2004

Zaprawa jest łatwa w zastosowaniu, plastyczna, pozwala szybko łączyć bloczki, kształtki i inne elementy. Dodatek granulatu styropianowego ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną.

ZASTOSOWANIE:
-budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
-wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania itp.).

WŁAŚCIWOŚCI: - eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych

-zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody
-posiada bardzo dobrą przyczepność
-jest plastyczna
-charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
-pozwala na szybkie murowanie


PARAMETRY:
Współczynnik przewodności cieplnej λ do 0,2
Wytrzymałość na ściskanie stwardniałej zaprawy 5,7 ± 0,2 N/mm2
POLYTECH THERM - tynk o podwyższonej izolacyjności cieplnej Szczególnie polecany dla ociepleń murów jednowarstwowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod docieplania płytami izolacyjnymi, tynk pozwala ścianom „oddychać”, odprowadzając wilgoć na zewnątrz muru. Zawiera granulat styropianowy.
Produkt nagrodzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

WŁAŚCIWOŚCI:

-Eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych,
-zapewnia bardzo dobrą izolację termo-akustyczną,
-dobrą przyczepność do podłoża, wysoką wydajność,
-ogranicza powstanie rys i pęknięć.


ZASTOSOWANIE:

-w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym,
-wewnątrz i na zewnątrz budynków jako dodatkowa termoizolacja elementów murowych z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego,
-jako jedno lub dwuwarstwowy tynk podkładowy pod tynki szlachetne.


Może być wykonywany zarówno w agregatach tynkarskich jak i metodą tradycyjną. Wymaga wykończenia warstwą dekoracyjno-ochronną.

PARAMETRY:
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 7
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,1W/m•K
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach przechowywania: 1,4 - 2,5 N/mm2
POLYTECH PR - Wysokowydajna emulsja gruntująca

Polytech PR to głęboko penetrująca emulsja do gruntowania i powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży wykonanych z betonu, zapraw, gazobetonu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, itp. a także do gruntowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Jest idealna do gruntowania elewacji przed przyklejeniem płyt ze styropianu lub wełny na klejach cementowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
- bardzo dobrze penetruje w głąb podłoża,
- reguluje chłonność podłoża (zmniejsza jej nasiąkliwość),
- zapewnia zaprawom wykonanym na zagruntowanym podłożu optymalne warunki wiązania co przyczynia się do osiągnięcia przez nie lepszych parametrów przyczepności do podłoża,
- przepuszcza parę wodną,
- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw,
- niepalna,
- można używać w pomieszczeniach o słabo działającej wentylacji,
- po wyschnięciu bezbarwna

Polska
POLYTECH
Czechowice-Dziedzice
 
 


Liczba wyświetleń strony: 6514